Corall.se

I en marknadsföringsvärld

Varför ISO-cert och CSR?

En tydlig trend bland världens företag är att allt fler väljer att ISO-certifiera sig, men varför då? En mycket stark bidragande anledning är att hållbarhet och miljö är två saker som unga tittar på när de väljer vilken arbetsgivare de ska vända sig till – plus att detta också blir allt viktigare för konsumenterna.

miljöFöretaget Intertek Semko AB erbjuder allt från ISO-certifiering och CRS-program till tjänster där de agerar som konsult till företag som vill bättra sin hållbarhetsplan och sitt miljötänk och något som detta företag verkligen är exempel för så är det den nya miljötrenden. Allt fler företag väljer nämligen att kontakta företag likt detta just för att skaffa sig rätt sorts certifieringar och på så vis nå bättre lönsamhet samtidigt som man också visar omvärlden och konsumenterna sitt engagemang för vår gemensamma fritid. Ett smart dra med andra ord. Till exempel skriver Dagens Nyheter om hur dagens unga bland annat värderar just arbetsgivarens ansvarstagande rörande hållbarhetsfrågor som en viktig faktor när dessa väljer vem de vill arbeta för. Så en stark fördel med den här typen av arbete och certifiering är att locka ny arbetskraft till sin bransch. Vad unga tittar efter är till exempel vad begreppet hållbarhet står för hos olika företag, om företaget har exempel på när hållbarhetsarbetet gett frukt och hur man planerar att arbeta med förbättringspunkter med mera. Kort sagt är det sociala ansvaret som företag tar en stor punkt i valet och kvalet av arbetsgivare, och även konsumenterna börjar lägga allt större vikt vid dessa punkter.

Företag vinner på att ta socialt ansvar

I en chatt med Veckans Affärers CSR-expert svarar han bland annat på frågan om ifall det är vanligt att företag endast utnyttjar CSR i marknadsföringssyfte vilket han menar är enkelt att se genom rökridåerna på. CSR handlar nämligen om mätbara resultat och företag som säger sig arbeta på ett visst sätt, såsom att förbättra arbetsförhållandena i sina tillverkningsländer till exempel, ska också kunna lägga fram bevis för hur de arbetar för att göra just så som de påstår att de gör. Kan de inte göra detta utan bara använder svepande, fina ord om hur de räddar miljön så kan man ganska snabbt se att detta endast är humbug. Har man dock lyckats med certifiering är detta dock ett bevis på att man arbetar på ett bra och hållbart sätt enligt den satta standarden. Samtidigt ska inte glömmas hur ens CRS-program och arbete kan användas för att generera vinst för företaget och hur man gör detta kan man läsa om hos tidningen CFO world här.