Corall.se

I en marknadsföringsvärld

Syns du inte, finns du inte

Att marknadsföring är en viktig del i att nå framgång med sitt företag känner de flesta till, men det kan ändå aldrig nog betonas. Detta gäller särskilt i branscher där det råder mycket stor konkurrens, som till exempel inom städbranschen. Om man exempelvis söker på ”städning Uppsala” på någon av de sökmotorer som finns får man upp tusentals resultat – det finns med andra ord tusentals konkurrenter man måste slåss mot i kampen om kunderna! Vad som är marknadsföring råder det lite delade meningar om. Frågar du mannen på gatan svarar han antagligen att det är TV-reklam, tidningsannonser och liknande, medan Per Frankelius, docent vid Handelshögskolan vid Örebro Universitet, beskriver det så här:

”Marknadsföring handlar inte om att övertyga kunder om att köpa produkter. Marknadsföring handlar om att genom djupa analyser öka förståelsen för kundernas behov och att sedan, genom innovativa processer och på annat sätt, inrikta värdeskapandet så att produkter, tjänster och upplevelser svarar mot behov och önskemål. Dessutom måste värdet erbjudas till ett acceptabelt pris, vilket kräver produktivitet.”

Marknadsföring kan alltså vara både en djup och en enkel fråga, lite beroende på vem du frågar och vilken typ av företag du driver. Vilka är då några av de sätt på vilka du kan marknadsföra dig? Dels har vi de klassiska sätten, som vi tidigare nämnde, med TV- och radioreklam, tidningsannonser och liknande. Sedan har vi nyare varianter, som till exempel reklam via bloggar eller Facebook. Dessutom har det blivit vanligt att dela ut gratisprover av framför allt drycker på stan, där man skruvar av korken på en gång, vilket gör att man måste dricka på en gång – vilket i sin tur leder till att en mängd människor rör sig i stan drickandes samma dricka! Smartare marknadsföringsknep får man leta efter.