Corall.se

I en marknadsföringsvärld

Olika marknadsföringsmetoder

Att marknadsföra sig är viktigt om man vill synas. Om man inte gör någon marknadsföring kommer heller ingen veta om vad man håller på med, vilket kan skapa stora problem om man har något viktigt att framföra. Att göra en bra kampanj för en produkt är därför grunden i god marknadsföring, samtidigt som det gäller att vara unik i sitt sätt att marknadsföra sig. Att kopiera andras verk är därför vare sig okej eller bra, eftersom man då inte hänvisar till sig själv utan till någon annan.

Hur blir man då unik? Ja det varierar på olika sätt och på det sättet man behöver vara unik på. Det beror också till stor del vad man ska ha för kampanj eller liknade. Det kan handla om att man är politiker och vill synas inför ett val, då är bästa sättet att trycka upp affischer och tala på olika städers torg, eller så kanske man ska lansera en ny sorts telefon och behöver både trycka upp trycksaker men också synas på TV, höras i radio eller läsas i tidningar. Metoderna är många och det enda som man behöver är god fantasi och en inblick i vad som skulle kunna passa bäst.

Skapa ett projekt

Marknadsföring innebär i grunden att man måste ha något som vill visas upp för en bred allmänhet för att den ska generera något, exempelvis att folk ska handla den saken. I grund och botten måste man därför sätta sig ned och skissa på hur man ska göra för att fånga publiken. Några tips nämns nedan.

  1. Börja med att skissa ned vad projektet ska handla om och formulera en idé på max ett A4.
  2. Gör en bra budget för de olika kostnaderna.
  3. Brainstorma idéer för hur man kan marknadsföra projektet.
  4. Ta reda på de faktiska kostnaderna för olika marknadsföringsplatser som TV, radio, tidningar, byggnader etc.
  5. Kom fram till vilka ställen som marknadsföringen ska vara på.
  6. Sätt igång och gör de trycksaker, reklambilder etc. som ska göras (ta gärna hjälp av proffs).

När projektet väl är igång gäller det att se till att alla gör det som de ska göra. Exempelvis om man ska göra olika trycksaker krävs en deadline för när det ska vara klart osv. Ett marknadsföringstips är att om man behöver tillverka skyltar eller dekor, kan man vända sig till Brand Factory på www.brandfactory.se, som tillverkar sådana till många olika sammanhang.