Corall.se

I en marknadsföringsvärld

När företaget hamnar i kris

hanterar kris företag

Det är inte en enkel sak att hantera, även fast det är något som alla företag någon gång måste hantera det, en kris. En kris kan drabba företaget på olika vis och ett sätt är genom en intern kris, det kan handla om ekonomi, en anställd eller andra händelser som inte alltid är lätt att hantera på bästa sätt. Krisen kan också vara extern och då är det miljön runt om företaget som påverkar och drabbar företaget, det kan också vara ekonomiska frågor men också andra utomstående effekter. Hur man hanterar dessa kriser är helt beroende på hur man som företag är strategiskt uppbyggd. Finns det exempelvis en kommunikationsplan?

Hanteringen av krisen

Att jobba med kriser är att jobba väldigt mycket förebyggande, att syssla med krishantering är att utvärdera vad som kan hända, hur och när. Inte alla företag har en sådan krishantering men alla företag borde ha det. Om man som företag känner att man behöver en strategi så kan man kontakta företag som www.4cstrategies.com som sysslar med sådan kommunikation dagligen och vet vad som krävs för att en strategi skall fungera. Det finns dock några riktlinjer som man som företag ska följa och det är att 1, Aldrig dra sig undan, var så transparent som möjligt vid en kris. 2, Utveckla en bra utarbetad kommunikationsplan som innefattar fler delar än endast krishantering i företaget. 3, Var strategisk och utvärdera alla risker och inte bara de som ni tror kan hända, det finns en liten risk med allting. 4, informera era anställda så mycket det går, använd rätt kanaler och överdriv inte den indirekta kommunikationen via mejl.