Corall.se

I en marknadsföringsvärld

Marknadsföring med hjälp av en mediebyrå

Många företag har idag en egen avdelning som sköter marknadsföringen för företaget, det finns sina klara för- och nackdelar med den metoden och dessa är:

Fördelar:

  • -Avdelningen känner företaget utantill och kan lättare jobba med resten av företaget.
  • -Produkterna tas fram tillsammans och kännedomen om hur den fungerar och vad målet är kan vara större för en intern personal.
  • -Det är alltid en och samma person som man har kontakt med och man möter inte nya aktörer som ska in och lära sig ert företag.

Nackdel:

  • -Att inte ta hjälp utifrån kan betyda att man inte blir tillräckligt objektiv och har svårare för att utvärdera produktens värde för kunden.
  • -När man får en extern aktör att stiga in är det färska och erfarna ögon som tar itu med problem på nya innovativa sätt.
  • -Det är lättare att kunna påverka en mediebyrås linje och om man stiger in på en marknadsavdelning så kan det vara svårare att bryta en idé och en intressekonflikt kan uppstå.

Det finns klara fördelar med att anlita en professionell och erfaren byrå som mediebyrån Mediaview och det krävs att man överväger alla delar för när man ska tänka på marknadsföringen. En smart idé är att ta till extern hjälp när ett speciellt projekt skall lanseras och det behövs nya ögon som ser på saken.