Corall.se

I en marknadsföringsvärld

Lönerna ska kartläggas varje år

 

Hur ser egentligen löneskillnaderna ut mellan kvinnor och män i Sverige? Och vad måste alla arbetsgivare göra varje år? Jo, en lönekartläggning bland annat.

 

Det kan låta krångligt och inte minst omständligt att göra en lönekartläggning varje år, samt dokumentera arbetet (ifall du har fler än tio anställda). Men med Pihr lönekartläggningsverktyg går det snabbt, samtidigt som det är oberoende och flexibelt. Uppfyll med andra ord de lagkrav som finns genom att scanna befintlig organisationsstruktur. Det gör det inte bara korrekt, det blir enklare samt sparar dig en massa tid.

 

Det finns lagkrav om att det varje år ska göras en lönekartläggning på alla företag, och om företaget har fler än tio anställda så ska arbetsgivaren även dokumentera arbetet med själva kartläggningen. Men vad är då syftet, och hur ser egentligen löneskillnaderna ut mellan män och kvinnor i Sverige under 2018?

Upptäck och åtgärda löneskillnader på ditt företag

Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan könen, samt att andra anställningsvillkor ska finnas med i kartläggningen. Så som tjänstebil, bonussystem, reseförmåner och liknande. På Diskrimineringsombudsmannens sida går det till exempel att läsa om de olika bestämmelser och praxis som finns kring löner och om löneskillnader vid lika arbete. Där finns info om kvinnodominerat arbete och högre värderade samt lägre lönesatta yrken uppdelat på kön. Viktig info för alla arbetsgivare att ta del av och förstå. Annan viktig info är denna:

 

  • Kvinnor jobbar mer deltid, tar längre föräldraledighet och stannar oftare hemma med sjuka barn jämfört med män.
  • Lönegapet fortsätter att påverka kvinnor även efter att de slutat jobba. När kvinnor går i pension får de enligt statistik från SCB ut 67 procent av mäns pension.
  • För tio år sedan tog kvinnorna ut närmare 80 procent medan papporna låg på strax över 20. Idag är motsvarande siffror ungefär 72 procent jämfört med 28 procent.

 

Källa: Metro.se

Samtidigt går det att läsa om hur löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska, något som det går att läsa om i SVT. Men trots det tjänar fortfarande kvinnor betydligt mindre än sina manliga motsvarigheter, närmare bestämt hela 4000 kronor mindre i genomsnitt varje månad.