Corall.se

I en marknadsföringsvärld

Ett lyckat möte

Lyckas du?

När du ska sätta upp ett möte med en potentiell kund, kan det vara bra att tänka på några saker innan mötet drar igång. Du kan till exempel fundera över om personen du träffar har mandat på om företaget kan köpa din tjänst eller inte. Efterfrågar de tjänsten du tillhandahåller just nu? Och sist men inte minst, krävs det grundförutsättningar från kunden för att kunna köpa din tjänst? Det är alltid vägen till en extra lyckad besöksbokning, anser Weclose.

Marknad idag

Idag kan ett möte med en kund vara extremt avgörande i huruvida de kommer köpa din tjänst, eller inte. En del vill ha mycket underlag, men oftast vill de bara veta att den tjänst du säljer funkar och motsvarar det behov som företaget i nuläget har. Det bär eller brister i hur bemötandet görs och i hur själva mötet genomförs. Det har också blivit en stor bransch. Därför har Weclose den perfekta lösningen för just dig och ditt företag när det kommer till besöksbokningar och möten. Så mycket som möjligt ska läggas fram innan mötet börjar för att på bästa sätt få ett så effektivt möte som möjligt.

Näst sist

Värmdö kommun ligger näst sist när det kommer till hur företagen rankas. Något som inte är så bra eftersom Värmdö är den kommun som faktiskt växer snabbast, säger kommundirektör Magnus Hedenfalk. 13 000 företag har fått svara på 25 frågor om sin hemkommun och hur de ser på servicen. Värmdö hamnade på det så kallade NKI värdet, Nöjd kund index, på 58 poäng. Det var bara Ekerö som var sämre med sina 49. Revisorerna hävdar att servicen inom kommunens företagare måste ligga på en väldigt hög nivå för att ryktet inom kommunen ska kunna förbättras.