Corall.se

I en marknadsföringsvärld

Bra avtal ger inget krångel

Som företagare, men också som privatperson, är det viktigt med bra avtal mellan kunder och leverantörer. Anledningen till att man skriver ett avtal är för att man inte ska få problem med det som ska göras, dvs. har man inget avtal är risken mycket stor att den som ska utföra det avtalade antingen smiter undan, missar vald deadline och kanske inte gör precis som det var sagt att man skulle göra. Detta blir ett stort problem för företaget som då måste göra om allt och förlorar därmed pengar på det. Det finns en hel del viktiga regler kring avtal som är bra att följa för att avtalet ska bli så bra som möjligt.

Använd mallar och fråga sig fram

När ett avtal ska man samla båda parter för att komma överens om vad som ska stå i avtalet. Ibland kan det dock vara så att den ena parten (säljarsidan) har ett färdigt avtal (till köparen). Alla har rätt att läsa igenom avtalet och naturligtvis anmärka på punkter, men då måste man komma överens först med avtalsägaren att man kan ändra i avtalet. När alla har läst igenom avtalet ska det sedan skrivas på av bägge parter.

Avtalet som man skriver ska ha vissa punkter uppvisade för att avtalet ska bli så tydligt som möjligt. Man ska exempelvis se till att skriva ut så pass tydligt som det bara går över vad saken gäller, vilka parter som ingår i arbetet, när det ska vara utfört och hur mycket denna part ska ha i ersättning för det gjorda arbetet. På det sättet tydliggör man klart och tydligt vad som behöver göras för att få ersättningen. Ersättning behöver inte vara pengar utan att det kan vara andra tjänster eller liknande. Avtal behöver heller inte bara röra företag, utan också privatpersoner liksom föreningar och markägare. Det är väldigt lätt att hitta avtalsmallar för företag, privatpersoner och föreningar på nätet.